VIKTIG INFORMATION

Dörrar till hallar får INTE ställas upp. 

Koden till dörren är 2023.

Mvh

Uppsala Basket Cup