Vid akut olycka: Ring 112. 

Vid lindrigare olycka: Ring akutmottagning på 018-611 00 00 eller rådgör med 1177. 

Varje hall har förstahjälpen-material på plats.