ORDNINGSREGLER

För allas trivsel och trevnad samt för ordningen på plats vill vi att du som ledare, domare och spelare läser igenom nedanstående punkter och följer dem under din vistelse på Uppsala Basket Cup i Uppsala.  

 • Om ni bor i skolsal: Ta ett foto av klassrummets möblering direkt vid ankomst. Bord, stolar och allt annat i klassrummen ska återställas till ursprunglig ordning innan ni checkar ut. 
 • Om ni bor i skolsal: Att röra eller använda utrustning så som datorer, projektorer, TV, video, apparater, böcker, affischer, anslagstavlor, etc. som finns i klassrummen är strängt förbjudet. Trasig utrustning debiteras. 
 • Om ni bor i skolsal: Minst en ledare eller förälder måste sova med varje lag. Ledare måste vara minst 18 år gamla. 
 • Rökning inomhus och i direkt anslutning till skolornas, klassrummens och idrottshallarnas entréer är förbjuden. 
 • Att dricka alkoholhaltiga drycker, att röka och att använda andra droger i de förläggningar och idrottshallar som UBC disponerar är givetvis strängt förbjudet. 
 • Musik via högtalare får endast spelas med hänsyn till andra deltagare och funktionärer. Vid överträdelse äger Uppsala Basket rätt att beslagta aktuellt objekt tills dess att utcheckning sker. 
 • Det är ej tillåtet att beträda idrottsgolven med ytterskor på fötterna. 
 • Bollspel är förbjudet på alla ställen inomhus bortsett från själva spelplanen. Vid dribbling och lek med bollar inomhus omhändertas bollarna fram tills utcheckning. 
 • Nödutgångar får aldrig användas för in- och/eller utpassering när det inte är en nödsituation. Nödutgångar får ej blockeras. Förening som felaktigt utlöser larm kommer efter turneringen att faktureras eventuella kostnader. Kontrollera gärna var er närmsta nödutgång på ert boende finns. 
 • Parkering utanför hallar och skolor måste ske på markerade platser. Bussar ska parkera på separata bussplatser. 
 • Om ni bor i skolsal: För att ta hänsyn till lag som har tidiga matcher säger reglerna att det ska vara tyst på förläggningarna från 22:00. Observera att ni senast 14:00 på söndagen måste ha tagit era tillhörigheter från skolsalen ni sovit, genomfört städning och fått godkännande av er logivärd. 

Om någon av ovanstående punkter överträds äger arrangörsföreningen rätt att utesluta både laget och föreningen från turneringen med omedelbar verkan. Vid eventuell skadegörelse/stöld blir ansvarig klubb ersättningsskyldig. På varje skola har vi logivärdar vars uppgift bl.a. är att hjälper er till rätta. Vi har även kioskutbud på plats.