1. Representationsregler 

1.1 Förening som vill delta i Uppsala Basket Cup (UBC) ska vara registrerad basketförening i nationellt eller regionalt basketförbund. Spelarna i laget ska vara medlemmar i föreningen. 

1.2 Ledare som följer med till turneringen måste ha fyllt 18 år. 

1.3Till varje match får ett lag anmäla maximalt 12 spelare. Det kan vara olika spelare i olika matcher. Varje förening har rätt att använda spelare i flera lag, dock ej i samma åldersklass. 

1.4 Spelare får fylla så många år som åldersklassen anger under detta kalenderår (exempelvis U13=max 13 år i år). Överåriga spelare tillåts inte utan godkänd dispens från UBC (se punkt 7 ”dispenser”). 

1.5Flickor får delta i spel med pojklag. Pojkar får inte delta i spel med flicklag. 

1.6 Samtliga spelare ska vara registrerade i lagets anmälan, via Cup Managers anmälningssystem, för att få delta i UBC. 

2. Tävlingsform 

2.1 Gruppspel 

Lagen indelas i grupper där alla spelar mot varandra i enkelserie. Tabellplaceringarna avgörs efter poäng. Vinst ger 2 poäng medan förlust ger 1 poäng. Om två eller flera lag har samma poängsumma avgörs tabellplaceringarna enligt följande: 

1. Resultatet i inbördes möten mellan lagen som har samma antal tabellpoäng. 

2. Målskillnad i inbördes möten mellan lagen som har samma antal tabellpoäng. 

3. Det lag som har gjort flest spelpoäng i de inbördes matcherna mellan lagen som har samma antal tabellpoäng. 

2.2 Slutspel 

De två främst placerade lagen i varje grupp går till A-slutspel, övriga lag går till B-slutspel. Slutspel sker efter cupsystem, dvs. förlust innebär att man spelat färdigt. 

3. Bollstorlek 

Matcherna i Uppsala Basket Cup spelas med officiella inomhusbollar från Molten och Wilson i följande storlekar: 

· Pojkar U15-U17 spelar med storlek 7 

· Flickor U13-U17 spelar med storlek 6 

· Pojkar U12-U14 spelar med storlek 6 


4. Spelprogram 

UBC förbehåller sig rätten att ändra i spelprogrammet både vad gäller gruppindelning, tider och spelplaner. 

5. Matchställ 

5.1 Speldräkter 

· Samtliga spelardräkter ska vara numrerade. 

· Ryggen av spelartröjan måste ha numrering. 

· Två spelare från samma lag får inte ha samma nummer på tröjan under samma match. 

· Om två lag har samma dräktfärg så är det laget som, enligt programmet, är bortalag som ska byta färg. Vid överenskommelse lagen emellan kan hemmalaget byta färg. 

5.2 Vid match 

Lagen rekommenderas vara ombytta till matchställ och vara redo för match 20 minuter innan utsatt matchstart för att säkerställa att protokoll är ifyllt i god tid och matchen kan börja spelas på utsatt tid. 

6. Matchtid 

6.1 Gäller för U12-U17: 

· Matcherna spelas 2×16 minuter ineffektiv tid. Undantag under andra halvleks avslutande två minuter och eventuella förlängningsperioder då effektiv tidtagning tillämpas. 

· Klockan stoppas inte vid straffkast, utom under de sista två minuterna och i eventuella förlängningsperioder. 

· Alla periodpauser är en minut långa.  

· Om ställningen är oavgjord vid full tid avgörs matchen via förlängningsperioder om 2 minuter tills dess att en ena laget har vunnit. I förlängningsperioderna tillämpas effektiv tidtagning. Pausen mellan full tid och förlängning är en minut. 

· Varje lag har rätt till en timeout per halvlek. Timeout kan inte sparas till nästkommande halvlek utan anses förbrukad när halvleken är färdigspelad. 

· I varje förlängningsperiod finns en tillgänglig timeout. Det laget som kallar timeout först beviljas den. 

· 24-sekundersregeln bedöms av domaren, som informerar när det är 10 sekunder kvar av anfallet. 

· Byte får inte genomföras när spelet pågår. Byte kan ske vid varje avblåsning, domaren ska godkänna samtliga byten. 

· Alla former av försvarsspel är tillåtet, inklusive helplanspress man mot man. 

7. Dispenser  

7.1 Gällande överåriga spelare i U12-U17. De spelare som har fått åldersdispens i sitt distrikt ska även få spela i UBC med sitt lag, men föreningen måste ansöka om dispens för sin spelare hos Uppsala Basket Cups tävlingskommitté för att få ha med en överårig spelare i ett lag (max ett år äldre än åldersklassen avser). Föreningen måste på goda grunder motivera varför spelaren skall få spela med yngre. 

7.2 Maximalt två överåriga spelare per lag kan komma att godkännas. 

7.4 En dispensansökan kostar 200 SEK per spelare och skall betalas in innan dispensen handläggs. Sista ansökningsdag för dispenser är samma dag som sista anmälningsdag till turneringen. 

8. Protester och bestraffningar 

8.1 Eventuella protester lämnas skriftligt till cupkansliet senast 60 minuter efter den aktuella matchens slut, samtidigt som protestavgift på 500 SEK betalas (avgiften återbetalas om protesten godkänns). Protesten behandlas av tävlingsjuryn, vars dom inte kan överklagas. Protesten behandlas endast om protestavgiften är betald. 

8.2 Utvisningar och varningar 

· Utvisad spelare avstängs automatiskt i följande match. Avstängningen gäller även om nästa match ingår i slutspelet. Det är respektive lags ansvar att avstängda spelare inte spelar. Om ett lag använt sig av en avstängd spelare blir laget automatiskt diskvalificerat från UBC och förlorar matchen med 0-20. 

· Tävlingsjuryn kan också besluta om avstängning i ytterligare match/matcher i händelse av en grov utvisning. 

·Grova utvisningar kan rapporteras till berört distriktsförbund i Sverige och beträffande utländska lag till berört nationsförbund. 

9. Walkover och avbruten match 

9.1 Det är av stor vikt att alla deltagande lag kommer i god tid till sina matcher - senast 20 minuter innan matchstart ska lagen vara på plats för att fylla i laguppställning i matchprotokollet. 

9.2 Lag som är försenade kommer att efterlysas snarast. Därmed är det av stor vikt att rätt kontaktnummer är registrerat i anmälan till UBC. 

9.3 Lag som inte anlänt senast fem minuter efter utsatt matchstart räknas som uteblivet. Lag som uteblir från match förlorar matchen med 0-20 om inte särskilda skäl föreligger. 

9.4 Lag som vid upprepade tillfällen uteblir från match kan uteslutas ur turneringen. Tävlingsjuryn kan dock besluta att lag ska uteslutas redan vid den första företeelsen. Detta om särskilda omständigheter föreligger. T.ex. att en avsiktlig walkover gynnar det egna laget eller missgynnar annat lag i gruppen. 

9.5 För lag som helt uteblir från match utgår en walkover-avgift på 1000 SEK – denna avgift faktureras vid turneringens slut. Om ett lag ej kan spela på grund av särskilda skäl ska dessa skäl presenteras för cupkansliet, som tar beslut i frågan. 

9.6 Om en match avbryts och inte kan färdigspelas beslutar tävlingsjuryn om matchen ska spelas om från start, fortsätta från den tidpunkt då matchen avbröts, om resultatet i matchen ska fastställas, eller om ett av lagen eller båda lagen förlorar matchen. Tävlingsreglementet är uppdaterat 2022-04-27. Eventuella ändringar kan ske. Observera att det alltid är den digitala versionen som gäller före utskrivet format.