UPPSALA BASKET CUP 2022 SPELAS 2-4 SEPTEMBER

Tävlingsklasser: Öppen anmälan för DU13, HU13, DU14, HU14, DU15, HU15, DU16, HU16, DU17, HU17, DU19+ och HU19+ samt  USM Revanschen för DU16, HU16, DU17, HU17, DU19 och HU19.  

Format: Den öppna klassen spelar 4x9 ineffektiv tid, medan USM Revanschen spelar 4x10 effektiv och även i övrigt vanliga regler. 

DomararvodeDomare från Uppsala Basket  och domare utan boende  har 125 kr/match.  Övriga domares arvode baseras till viss del på vilken typ av boende man väljer. 100 kr/match om man valt att bo på hotell och dömer minst 10 matcher. 150 kr/match om man valt att bo i skolsal (erhåller då också Cupkort Classic).  

Boende : Det finns två typer av boende på Uppsala Basket Cup (UBC) - skolsal och hotell. I skolsalsboende (medtag luftmadrass) ingår i Cupkort Classic, som du som domare får om du dömer minst tio matcher. Hotellboende kostar extra (information om priser får du via kontakt med domaransvarig) och bör bokas direkt vid anmälan. UBC håller ett antal rum fram till den 31/7. Domare från Uppsala Basket bokar inget boende för UBC. 

Reseersättning kan erhållas om man kommer överens med domaransvarig innan turneringens start. Eftersom antalet logiplatser är begränsat så är det viktigt att du bokar boende redan i din anmälan. 

För anmälan; klicka här!

Övriga frågor kring dömning, boende, etc.; mejla domaransvarige Asim Zilic:  referee1618@yahoo.com